Nine Months Calendar

De zwangerschap op ware grootte

Waarom zouden nieuwe ouders hun kind moeten vergelijken met een bloemkool of komkommer om er achter te komen hoe groot de ongeboren baby is? En hoe groot is een bloemkool eigenlijk? Terwijl ik hier over nadacht kwam spontaan het idee in mij op om de zwangerschap in beeld te brengen.

Zo ben ik maar liefst 40 (+1) foetussen en baby’s gaan illustreren, een timmerman een mooie eiken lijst laten maken en die in mijn schuur in elkaar gemonteerd. Een fijne webshop ontwikkeld en de verpakking ontworpen.

En zie daar! Een zwangerschapskalender op schaal 1:1. Met voor elk van de 40 weken een nieuwe illustratie. De laatste pagina is een bewaarpagina, hierop kun je de naam, datum en grootte van het kindje opschrijven.

Niet alleen leuk voor moeders, maar juist ook voor vaders.

Neem een kijkje: www.ninemonthscalendar.com

Week 25 van de zwangerschap